header

Velkommen til Evenskjer.net

På dette nettstedet vil du finne litt om Evenskjers historie og gamle bilder fra Evenskjer.

Evenskjer ligger på 68.5837 grader nordlig bredde og 16.5723 østlig lengde

Evenskjer har fått sitt navn etter de tre skjærene, Evenskjærene, som lå nede ved havet på gården Skånland store. Hvem som har gitt navn til skjærene vet vi ikke, men det er sannsynlig at navnet er knyttet til en eller annen Even eventuelt Eyvind (Eyvindskjærene ft. 1875).

 

Det opprinnelige navnet var Skånland store. Evenskjær ble kun brukt om det området som idag kalles Skjærran. Da Evenskjær ble eget poststed i 1892, begynte navnet etter hvert å dekke et større og større område. I 1910 dekket Evenskjær området fra Skjærran til et stykke forbi det gamle meieriet. 1. juli 1939 skiftet Evenskjær navn til Evenskjer etter en kongelig resolusjon. Hvorfor skrivemåten ble endret, vites ikke.

 

Idag dekker Evenskjer stort sett hele området som opprinnelig het Skånland store.

Evenskjer ble kommunesenter i Skånland kommune da kommunen ble utskilt fra Trondenes kommune i 1926.

I 1964 ble Skånland kommune slått sammen med Astafjord kommune, og den nye kommunen fikk navnet Skånland. Fra 1. januar 2020 ble Skånland kommune slått sammen med Tjeldsund kommune i Nordland, og den nye kjommunen fikk navnet Tjeldsund. Evenskjer ble kommunesenter, og den nye kommunen tilhører det nye fylket Troms og Finnmark.

evenskjer45

 

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Tjeldsund kommune

Tjeldsund2020hvitbakgrunn 400x307

Den nye kommunen heter Tjeldsund kommune og kommunenummeret er  5412. Kommunen tilhører Troms og Finnmark fylke.

Kommunen har et areal på ca. 814 km2 og har vokst til å bli 4300 innbyggere.

Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse

Til venstre det gamle kommunevåpnet for Skånland kommune som er utformet av Arvid Sveen (godkjent 1988) har en svart navar mot en gul bakgrunn; illustrerer båtbygging. Til høyre den nye Tjeldsund kommunes våpen, blått Antoniuskors på blå bunn.

Skulpturlandskap Nordland

evenskjer304

Skånland er den eneste kommunen i Troms som er med på Skulpturlandskap Nordland.

Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy i Brattebergan,vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven. Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt.
Skulpturen er også preget av det glødende røde jernet, og hvordan det hele forandrer seg med årstidene.

Kunstner er den finske kunstneren Martti Aihas


Webløsning ©2011-2016 av Web Norge