header

evenskjer41

Tyske soldater på Skjærran under krigen

 

kat45691a

Fra krigen. Bildet viser Nibemarka med Jenny Fredheim sitt hus til venstre. Videre mot høyre har vi Skillehuset og Skånland Meieri. Helt til høyre Grisehuset. I forgrunnen ligger noen bølgeblikkplater. Det er sannsynligvis polske soldater i forgrunnen

 evenskjer33

Østerrikske soldater under ridetrening på "Samvirkelagstomten" på Evenskjer. Stallen sees i bakgrunnen til venstre. Det var stasjonert et kompani med 2-300 hester her.

833294_hfe1ae9d10e39a188c594_v1240501214_647x

Tyske soldater på Skjærran. Posthuset yil Kristoffer Korneliussen midt i bildet.

evenskjer32

Luftvernkanon fra krigen med Skånland skole i bakgrunnen. Engelskmennene brukte disse for å forsvare den provisoriske flyplassen som ble laget på Evenskjer i 1940. Denne var et sentralt bombemål for tyske fly. Flere hus ble ødelagt. Henning Normann, f. 1920, ble såret av en bombesplint og døde 30. mai 1940. Til tross for et omfattende bombardement var han og en engelsk soldat de eneste som ble drept.

skole5

Skolebarn samlet rundt en av luftvernkanonene utenfor Skånland skole.

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Tjeldsund kommune

Tjeldsund2020hvitbakgrunn 400x307

Den nye kommunen heter Tjeldsund kommune og kommunenummeret er  5412. Kommunen tilhører Troms og Finnmark fylke.

Kommunen har et areal på ca. 814 km2 og har vokst til å bli 4300 innbyggere.

Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse

Til venstre det gamle kommunevåpnet for Skånland kommune som er utformet av Arvid Sveen (godkjent 1988) har en svart navar mot en gul bakgrunn; illustrerer båtbygging. Til høyre den nye Tjeldsund kommunes våpen, blått Antoniuskors på blå bunn.

Skulpturlandskap Nordland

evenskjer304

Skånland er den eneste kommunen i Troms som er med på Skulpturlandskap Nordland.

Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy i Brattebergan,vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven. Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt.
Skulpturen er også preget av det glødende røde jernet, og hvordan det hele forandrer seg med årstidene.

Kunstner er den finske kunstneren Martti Aihas


Webløsning ©2011-2016 av Web Norge