header

Her skal vi se litt på Skånland skole frem til 9-årig skole, midt på 1960-tallet, og vi vil presentere klassebilder.

skole1Til å begynne med var det omgangsskole også i Skånland. Peter Jørgen Agersborg (f. 1817) var omgangsskolelærer fra ca. 1840 og utover. Han hadde et stort distrikt, men han kjøpte seg tomt på Skånland og bygde seg et lite hus der. Som vi ser på bildet ble det også bygd skole i 1866, ca 6,5x3,5 m. I 1868 søkte han avskjed. Etter dette ble det bygd skolehus på Skånland. Det hadde et klasserom på 7,30x5,63 m, og et lite kjøkken. Over klasserommet var det et loft med hvelvet tak. Denne skolen ble senere flyttet til Kjønna (se tegninga). I perioden 1887-1895 var Joakim Christiansen lærer på Skånland,

evenskjer237aBreistrand, Sandemark og Sandtorg. Etter ham var Ole Thomassen Strøm fra Kvæfjord lærer. I 1902 ble Arnt Aronsen tilsatt som lærer på Skånland etter Strøm. Dette var en meget omstridt avgjørelse som skapte strid i lokalsamfunnet. I 1906 søkte Aronsen avskjed, og etter det drev han gårdsbruk på Skånland, ikke så langt fra skolen. E. H. Eikre fra Gausvik var vikar for Aronsen en periode. Johan Skille ble tilsatt som lærer på Skånland i 1907. Han var også organist. Skille døde i 1922, bare 41 år gammel. Enka og barna fortsatte å bo på Evenskjer, og huset deres står fortsatt. Etter Skille ble Åge Kanstad tilsatt som lærer og organist fra 1923. Sammen med sin kone Hilda Kanstad preget de skolen på Skånland gjennom mer enn 40 år.

skole2

Over Skånland skole som var bygd i 1901. Det var to klasserom og et "lærerværelse" nede, og sløydrom og forsamlingssal oppe. De to klasserommene hadde en størrelse på 8,57x6,06 m og lå vinkelrett på hverandre. I klasserommet til høyre, med tre vinduer, huserte fru Hilda Kanstad. Hun hadde småskolen, og i den tida hadde landsfolkeskolen skole annenhver dag. Skånland hadde 4-delt skole, noe som innebar at 1. klassen gikk tirsdag, torsdag og lørdag, mens 2. og 3. klasse gikk mandag, onsdag og fredag. De tre første skoleårene hos fru Kanstad huskes med glede. Hun leste mye for oss, og så begynte hver time med sang, og jeg husker godt hennes klokkerene stemme.

I klasserommet til venstre, med to vinduer vendt mot veien, gikk 4. og 5. klasse tirsdag, torsdag og lørdag, mens 6. og 7. klasse gikk mandag, onsdag og fredag. Kanstad hadde alltid 6. og 7. klasse. Det var halv stilling, den andre halve stillingen hans var som skoleinspektør i Skånland og organist i Skånland kirke.. At Kanstad var organist var til god hjelp når vi gutter i stemmeskiftet skulle synge. Hans orgelspill var av høy klasse og gjorde det lettere å synge med. Jeg tror også at Kanstad har vært en av de viktigste bak min historieinteresse. Han fortalte livlig fra sagaen, men det jeg kanskje husker aller best er hans evne til å trekke lokalhistorien inn i undervisningen. Det var forskjellige lærere som hadde 4. og 5. klasse. I min tid var det Sonja Johansen som var lærer, ett år var Erla Kanstad vikar for henne.

I andre etasje var det altså forsamlingssal og handarbeidsrom. Handarbeidsrommet ble ofte brukt til kjøkken når det var ulike tilstelninger på skolen. Forsamlingssalen ble for det meste brukt til klasserom. Jeg husker det var ribbevegg mot syd, uten at jeg kan huske vi hadde gym der. Folkebiblioteket holdt til der inntil det flyttet i egne lokaler i herredshuset. Det hendte at 4. og 5. klassene skolte oppe i andre etasje, men for det meste var det framhaldsskolen som holdt til der. Framhaldsskolen vekslet litt mellom Frelsesarmeen og skolen. Det var også vanlig at to ukers sløydkurs ble holdt i andre etasje, og i juni holdt konfirmasjonsskolen til der. Denne skolen var i bruk lenge etter at den nye sentralskolen stod ferdig midt på 60-tallet.

I dag er skolen flyttet til Grovfjord hvor den fungerer som et slags samfunnshus med bryllup osv. Huset har fått navnet "Huset i havet". Det er  trist at skolen er flyttet, for med det har Evenskjer gått glipp av et kulturminne som har preget de fleste skånlendinger, både på godt og ondt, mest på godt vil jeg tro. Vi må likevel være glad for at noen har tatt vare på bygningen, selv om det er noen utenbygds fra.

Det som kanskje ikke huskes med glede, var toalettforholdene. Utedassen med fire rom var ikke akkurat tiltrekkende, og et dobesøk i femten kuldegrader var ikke direkte hyggelig.

Herleif Grøneng var lærer på framhaldskolen i en mannsalder. I min tid var han også ordfører, og det hendte ofte at han ble hentet til herredshuset når det var viktige avgjørelser som skulle tas. Det var ikke alltid like lett å få tak i vikar, og dette førte til at det stundom kunne bli lange friminutt med mye fotball, og det hadde vi ingenting i mot.

 

evenskjer206 

Ved innføring av 9-årig skole ble det bygd ny skole, Skånland Sentralskole. Jeg vet ikke nøyaktig når nyskolen stod ferdig, men det må være på midten av 1960-tallet.

 

 Lærere

evenskjer59Åge Kanstad, skoleinsp., Evenskjer, Troms, f. 29-10-1895 i Lødingen. Eks. Nesna læreskole 1923. Kurs i heimstadlære, sang, kjemi, arbeidsskoleprinsippet   og skolehagestell. Lærer Skånland 1923, skoleinspektør fra 1937. Medlem av Skånland sogneråd 23 år. Organist 26 år. Vært kordirigent. Arb. i losje og kr.ungdomslag. Medl. av Troms fylkes skolehagenemnd. Underv. i realskolen i naturfag. Hobby: Musikk, litteratur. Gift med Hilda Nordquist. 2 sønner og 2 døtre.

 

 

skole012Hilda Kanstad, f. Nordquist, lærerinne, Evenskjer, Troms, f.30-7-1901 i Kåfjord. Eks. Nesna lærerskole 1924. Kurs i heimstadlære, pedagogikk, sang, tegning og søm. Lærerinne Tysfjord 1921-25. Sulitjelma, Fauske 1925-27. Fra 1927 Skånland folke og framh.skole. Form. i Skånland husmorlag 16 år. Form. i husstellsnemnda og husmorvikarnemnda. Deltatt i losje- og kr.ungdomsarb. Hobby: Tegning, maling og håndarb.

 

 

 

 

 

 

Morten Smith- Solbakken, lærer, Evenskjer, Troms, f.18-9-1902 i Korgen. Foreldre: Bonde Lorents Solbakken og Anna Smith-Petersen. Eks. Nesna lærerskole 1923. Statens gymnastikkskole 1925. Sang- og dirigentkurs. Lærer Skånland skole fra 1923. Medl. av herredsstyret. Form. i overformynderiet, fattigordfører, H.V.-områdesjef. Kordirigent. Holdt kurs i svømming og livredning, arr. av Norges Livredningsselskap. Idrettsmerket og Norges Livredningsselskaps instruktørdiplom for svømming og livredning. Hærens marsjmerke, skimerke og skyttermedalje. Gift 1929 med Ester Ravn. Foreldre: Bonde Nils Ravn og Tina. 2 sønner og 1 datter.

 

evenskjer60Herleif Arnodd Grøneng, lærer, Evenskjer, Troms, f.31-5-1906 i Ibestad. Foreldre: Bonde og fisker Andreas Hartvigsen og jordmor Amalie Olsdtr. Eks. Heimly ungd.skole 1924. Troms fylkes landbruksskole 1926. Tromsø lærerskole 1934. Sløydkurs 1937. Dirigentkurs 1938 og 1939. Norges lærerskole 1940. Vikar Tromsøysund, Storfjord, Karlsøy og Kvæfjord, Troms. Vikar Kvæfjord 1935-37, Vikar Skånland 1936-37. Lærer Trøssemark krets, Skånland 1937. Breistrand krets, Skånland fra 1941. Lærer i framhaldsskolen frem til pensjonsalderen. Medlem av Skånland skolestyre og komm.styre. Ordfører 1960-64 og 1968-72. Gift 1939 med Mina Mathiesen. Hennes foreldre: Severin Mathiesen og Kirsten f. Hunstad. Herleif Grøneng ble senere gift på nytt og fikk flere barn.

 

 

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Tjeldsund kommune

Tjeldsund2020hvitbakgrunn 400x307

Den nye kommunen heter Tjeldsund kommune og kommunenummeret er  5412. Kommunen tilhører Troms og Finnmark fylke.

Kommunen har et areal på ca. 814 km2 og har vokst til å bli 4300 innbyggere.

Visjonen vår er: Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse

Til venstre det gamle kommunevåpnet for Skånland kommune som er utformet av Arvid Sveen (godkjent 1988) har en svart navar mot en gul bakgrunn; illustrerer båtbygging. Til høyre den nye Tjeldsund kommunes våpen, blått Antoniuskors på blå bunn.

Skulpturlandskap Nordland

evenskjer304

Skånland er den eneste kommunen i Troms som er med på Skulpturlandskap Nordland.

Skulpturen Syv magiske punkter ligger på en liten halvøy i Brattebergan,vendt mot stedet hvor midnattssolen kan sees full av magisk strålekraft i løpet av sommermånedene. Sirkelen som gir skulpturen dens ytre form er som en gjenspeiling eller skygge av selve solskiven. Mens den ytre sirkelen forteller om solen, minner de intrikate mønstrene inni sirkelen f.eks. om naturformene i landskapet rundt. De forteller også noe om hvordan symboler har sin opprinnelse i naturens former. Den scenen som oppstår får et rituelt aspekt.
Skulpturen er også preget av det glødende røde jernet, og hvordan det hele forandrer seg med årstidene.

Kunstner er den finske kunstneren Martti Aihas


Webløsning ©2011-2016 av Web Norge